مطالب این بخش به‌صورت موضوعی دسته‌بندی شده در ذیل هر موضوع، مقالات و گفت‌وگوهای متعددی درج شده است. مطالب داخل هر پرونده درحال تکمیل است و به‌روزرسانی می‌شود.
اقتصاد دانش‌بنیان
دانش‌بنیانی یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است که نقشی تعیین‌کننده در پویایی و پیشرویی اقتصاد دارد. در این پرونده به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم. ادامه دارد
اقتصاد مردم‌محور
یکی از اصول اقتصادی مقاومتی، مردم‌محورکردن فعالیت‌های اقتصادی برای افزایش استحکام اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری آن است. در این پرونده به بررسی ابعاد مختلف اقتصاد مردم‌محور می‌پردازیم. ادامه دارد
جنگ اقتصادی
جنگ اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد اما در سال‌های اخیر ابعاد این تقابل بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است. در این پرونده به‌صورت مصداقی به بیان موارد تقابل می‌پردازیم. ادامه دارد
تهدیدها و فرصت‌های تجارت آزاد
یکی از انگاره‌های اساسی در نظریه‌ها و توصیه‌های سیاستی رایج، گشایش درهای اقتصادی و تعهد به تجارت آزاد است. بااین‌حال، علی‌رغم شعارها و ادعاها، تجارت آزاد هم در نظر و هم در عمل با اشکالات جدی مواجه است که موفقیت کشورها را در اتخاذ این سیاست‌ها با چالش روبه‌رو می‌سازد. ادامه دارد
نفوذ اقتصادی
یکی از تاکتیک‌های دشمن در جنگ اقتصادی، استفاده از شگردهای مختلف نفوذ در سطوح و حوزه‌های مختلف است. در این پرونده به بررسی برخی از ابعاد این مسئله می‌پردازیم. ادامه دارد
اقتصاد تراز انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ایران علی‌رغم چالش‌ها و مشکلات متعدد پیش‌رو از بدو تولد، توانسته است به دستاوردهای درخور توجهی در عرصۀ اقتصادی به دست آورد اما تبلیغات دشمن تلاش می‌کند این واقعیت را وارونه نشان دهد. در این شماره به بررسی ابعاد این دستاوردها و سیاه‌نمایی‌های دشمن می‌پردازیم. ادامه دارد
استقلال اقتصادی
یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی، حفظ و تقویت استقلال اقتصادی است. در این پرونده به برخی از ابعاد این مقوله می‌پردازیم. ادامه دارد
آسیب‌ها و تهدیدهای قراردادهای نفت‌وگاز
قراردادهای جدید نفت و گاز که تحت عنوان IPC مطرح شده‌اند، بحث و جدل‌های فراوانی را در فضای رسانه‌ای کشور ایجاد کرده است. در این پرونده به بررسی قراردادهای جدید و همچنین آسیب‌شناسی قراردادهای سابق می‌پردازیم. ادامه دارد
بحران جمعیت
در این پرونده به بررسی نقش جمعیت در رشد و توسعه اقتصادی می‌پردازیم. ادامه دارد
بیشتر ببینید...