آسیب‌ها و تهدیدهای قراردادهای نفت‌وگاز


1396/1/24 | تعداد بازدید: 966

قراردادهای جدید نفت و گاز که تحت عنوان IPC مطرح شده‌اند، بحث و جدل‌های فراوانی را در فضای رسانه‌ای کشور ایجاد کرده است. در این پرونده به بررسی قراردادهای جدید و همچنین آسیب‌شناسی قراردادهای سابق می‌پردازیم.