اقتصاد دانش‌بنیان

دانش‌بنیانی یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است که نقشی تعیین‌کننده در پویایی و پیشرویی اقتصاد دارد. در این پرونده به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.