اقتصاد مردم‌محور


1396/2/19 | تعداد بازدید: 388

یکی از اصول اقتصادی مقاومتی، مردم‌محورکردن فعالیت‌های اقتصادی برای افزایش استحکام اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری آن است. در این پرونده به بررسی ابعاد مختلف اقتصاد مردم‌محور می‌پردازیم.