تهدیدها و فرصت‌های تجارت آزاد


1396/2/19 | تعداد بازدید: 991

یکی از انگاره‌های اساسی در نظریه‌ها و توصیه‌های سیاستی رایج، گشایش درهای اقتصادی و تعهد به تجارت آزاد است. بااین‌حال، علی‌رغم شعارها و ادعاها، تجارت آزاد هم در نظر و هم در عمل با اشکالات جدی مواجه است که موفقیت کشورها را در اتخاذ این سیاست‌ها با چالش روبه‌رو می‌سازد.